Bibliotekdag 2013


Bibliotekdagens tema i år er det fysiske og digitale bibliotekrommet, og foredragsholderne  har ulike innfallsvinkler på temaet.
Møtet blir på det helt nye kulturhuset i Porsgrunn, Ælvespeilet

Målgruppe:

Bibliotek og bibliotekansatte, kommunale kulturseksjoner, folkevalgte   

Tid:

Onsdag 25.september 2013,  kl. 09.30 – 16.00

Sted:

Kulturhuset Ælvespeilet, Porsgrunn

Kursavgift:

kr. 700,- inkludert lunsj

Innhold:

Bibliotekrommet - fysisk og digitalt

Program:

09.30  Registrering/kaffe

10.00  Velkommen til Porsgrunn

10.15  Kulturens rom i forandring, med fokus på bibliotekrommet. v/ lektor Henrik  Jochumsen, IVA,  København.

Kulturens rom i forandring og bibliotekrommet, spesielt modellen: Bibliotekets fire rom. Henrik Jochumsen har vært lektor ved Det Informationsvidenskapelige Akademi siden 1995. Forskningsområdene hans omfatter blant andre biblioteket i byutviklingen, bibliotekutvikling, bibliotekrommet og bibliotekdesign. Du kan lese mer om Henrik Jochumsen  her.

 11.30        Lunsj

12.30  Hvor går veien videre? Et blikk på bibliotek- og stedsutvikling, v/ førsteamanuensis Sunniva Evjen, HiOA

Bibliotekvisjoner. Sunniva Evjen har tatt doktorgrad i hva politikerne i tre europeiske byer - Aarhus, Birmingham og Oslo – tenker om folkebibliotekene. Hun fant at politikerne stort sett er på linje med bibliotekarene. Men bibliotek har også blitt et image. Politikerne ser nye hovedbibliotek som del av by- og områdeutviklingen. Du kan lese mer om doktoravhandlingen i Bibliotekaren her.

13.15  Pause

13.30  Hvordan mulighetene åpner seg på nettet! v/blogger og medieutvikler Trine Grung

Hvordan mulighetene åpner seg på nettet! Trine Grung har jobbet som programleder både i radio og TV. De seinere årene har hun profilert seg som en frittalende blogger og en gründer innen medieutvikling. Hun startet i 2011 bedriften medieutviklerbedriften Chills og har blant annet utviklet et nettbasert bloggkurs for bedrifter. Du kan lese mer om Trine Grung og Chills her.

14.15  Kaffe

14.45  Biblioteket som møteplass på tvers av generasjoner. v/ seksjonsleder og «seniorgamer» Lena Hillestad, Drammensbiblioteket

Seniorgamer: Biblioteket som møteplass på tvers av generasjoner. Lena Hillestad er prosjektleder for Seniorgamer, et prosjekt om dataspill for eldre, ved Drammen bibliotek. Seniorgamer fokuserer på spillaktivitet både i institusjoner og i folkebibliotek. Biblioteket som møteplass på tvers av generasjoner er et område hvor Seniorgamer ser et potensiale for datasspill. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket. Du kan lese mer om Seniorgamer her.

15.30  Takk for i dag

Arrangør:

Telemark fylkesbibliotek og Norsk Bibliotekforening, avd. Telemark

Kontaktperson:

Tove Fjerdingstad
Tove.Fjerdingstad@t-fk.no
tlf.: 35948921

Påmelding:

innen 6. september

*  Etternavn:
*  Fornavn:
*  Bibliotek/kommune:
*  Adresse:
*  Postnummer:
*  Poststed:
*  Funksjon/stilling:
*  Your email address:
*  Enter the security code shown:
 

Samsøk i Telemark Kikkhullet
MappaMi E-ln Telemark

Telemarksbiblioteket


Nome folkebibliotek / Telemark fylkesbibliotek
Ringsevja 2, 3830 Ulefoss
+47 35 94 89 20 - telfy@t-fk.no
 
Ulefoss:
mandag 14-19
onsdag 11-15.30
torsdag 14-19
fredag 11-15.30
lørdag 11-15
 
Lunde:
tirsdag 14-19
torsdag 11-15.30
 
I høytider og skoleferier kan det være andre åpningstider


Ansvarlig redaktør:
Biblioteksjef Tove Fjerdingstad

Skiensvassdraget
Telemarksportalen